SER stelt nieuwe bedrijfscommissies in

08 juni 2010

De Bestuurskamer van de SER heeft twee nieuwe bedrijfscommissies voor de marktsector ingesteld, die in de plaats komen van de bestaande 23 bedrijfscommissies. Zij gaan op 1 juli en 1 september a.s. van start. Ook is een besluit genomen over de namen van de twee nieuwe bedrijfscommissies.

De bedrijfscommissie voor ondernemingen in commerciële sectoren wordt Markt I gedoopt en start op 1 september 2010. De andere bedrijfscommissie, voor ondernemingen in zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren, heet Markt II en begint al op 1 juli aanstaande. Naast de twee bedrijfscommissies voor de marktsector blijft de bedrijfscommissie voor de overheid bestaan; deze valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

Bedrijfscommissies hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden tot taak te bemiddelen bij geschillen tussen de ondernemingsraad en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting en functioneren ze als vraagbaak. De huidige 23 bedrijfscommissies voor de marktsector krijgen samen in totaal zo’n tachtig verzoeken om bemiddeling per jaar.
Door de concentratie van bedrijfscommissies, waartoe de Bestuurskamer al eerder besloot, kunnen ze efficiënter werken.

Het secretariaat van beide bedrijfscommissies is te bereiken via tel. 070-3499 560.
Het postadres is: p/a SER, Postbus 90405, 2509 LK Den Haag

powered by sitecore