Nieuwe bedrijfscommissie gaat van start

Nieuwe bedrijfscommissie gaat van start

24 juni 2010

Donderdag 24 juni hield de nieuwe bedrijfscommissie voor ondernemingen in de zorg en welzijn en de sociaal-culturele sector haar eerste vergadering. De kersverse commissieleden maakten tijdens de oprichtingsvergadering kennis met elkaar en overlegden over de verdere inrichting en werkwijze van de bedrijfscommissie. Formeel gaat de bedrijfscommissie op 1 juli a.s. van start, onder de naam ‘Bedrijfscommissie Markt II’.

De nieuwe bedrijfscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van ondernemers- en werknemersorganisaties in de sectoren zorg, welzijn, gesubsidieerde arbeid, cultuur, onderwijs en sport. Ferdinand Grapperhaus, SER-Kroonlid en lid van de Bestuurskamer van de SER, opende deze eerste vergadering en droeg daarbij symbolisch de voorzittershamer over aan Marco Borsboom, die namens de AbvaKabo lid is van de bedrijfscommissie.

Bedrijfscommissies bemiddelen bij geschillen tussen de ondernemingsraad en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting en functioneren ze als vraagbaak. Het instellen van de nieuwe bedrijfscommissie vloeit voort uit het vorig jaar genomen besluit van de Bestuurskamer om het stelsel van bedrijfscommissies te herstructureren. Het aantal bedrijfscommissies voor de marktsector wordt dit jaar fors omlaag gebracht; van 23 naar 2. Behalve Bedrijfscommissie Markt II gaat per 1 september a.s. Bedrijfscommissie Markt I van start. Dit is de bedrijfscommissie voor de ondernemingen in de commerciële sectoren. Naast de twee bedrijfscommissies voor de marktsector is er ook een bedrijfscommissie voor de overheid; deze valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

Het secretariaat van de bedrijfscommissies Markt I en II is gevestigd bij de SER en te bereiken via tel. 070-3499 560. Het postadres is: Postbus 90405, 2509 LK Den Haag

powered by sitecore