Bedrijfscommissie Markt I gaat van start

Bedrijfscommissie Markt I gaat van start

30 augustus 2010

De nieuwe Bedrijfscommissie Markt I is voor het eerst bijeengekomen. Deze bedrijfscommissie voor ondernemingen in de commerciële sectoren bemiddelt bij geschillen tussen de ondernemingsraad en de ondernemer. Daarnaast geeft een bedrijfscommissie voorlichting en functioneert ze als vraagbaak. In de bedrijfscommissie zitten zowel vakbonden als werkgeversorganisaties uit het commerciële bedrijfsleven. De leden worden aangewezen door de centrale organisaties van werkgevers en werknemers. Namens de werknemersorganisaties zijn de volgende vakbonden in de nieuwe bedrijfscommissie vertegenwoordigd: ABVAKABO FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw, CNV Dienstenbond, CNV Vakmensen, De Unie en MHP. Aan werkgeverszijde zitten AWVN, Bouwend Nederland, LTO-Noord, NVB, OSB, TLN en FME-CWM.

De Bedrijfscommissie Markt II, voor ondernemingen in de zorg en welzijn en de sociaal-culturele sector, is op 1 juli jl. van start gegaan.

Naast de twee bedrijfscommissies voor de marktsector is er ook een bedrijfscommissie voor de overheid; deze valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

Het secretariaat van de bedrijfscommissies Markt I en II is gevestigd bij de SER en te bereiken via tel. 070-3499 561. Het postadres is: Postbus 90405, 2509 LK Den Haag.

 

powered by sitecore