Nieuwe website voor bedrijfscommissies in marktsector

08 december 2010

De twee bedrijfscommissies in de marktsector hebben sinds vandaag een eigen website: www.bedrijfscommissie.nl. Belangrijkste taak van een bedrijfscommissie is te bemiddelen bij een geschil tussen de ondernemingsraad en de ondernemer. Daarnaast geeft zij voorlichting en functioneert ze als vraagbaak.

Het gaat om de bedrijfscommissie Markt I voor ondernemingen in de commerciële sectoren en de bedrijfscommissie Markt II voor ondernemingen in de zorg, welzijn en sociaal-culturele sectoren. Deze bedrijfscommissies zijn samenvoegingen van de voormalige 23 bedrijfscommissies voor de marktsector. Het secretariaat van deze bedrijfscommissies is bij de SER ondergebracht. Beide bedrijfscommissies zijn medio dit jaar van start gegaan.

De website geeft informatie over wat de bedrijfscommissies doen en hoe je een bemiddelingsverzoek kunt indienen. Ook staat er een registratieformulier op en kun je er de antwoorden vinden op veelgestelde vragen. Verder bevat de website links naar onder meer de volledige tekst van de Wet op de ondernemingsraden en het Voorbeeldreglement ondernemingsraden. Daarnaast is er een Engelse pagina met basisinformatie.
In de toekomst zullen op de website enkele checklists met voorbeelden worden geplaatst.

powered by sitecore