SER: Ondernemingsraden kunnen MVO-beleid stimuleren

28 oktober 2011

Ondernemingsraden kunnen een stimulerende rol spelen bij het bevorderen van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek bieden volgens de SER daarvoor voldoende aanknopingspunten. Een aanpassing is daarom niet nodig. In een nieuwe bijlage bij het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden reikt de SER ondernemingraden diverse suggesties aan.

powered by sitecore