De bedrijfscommissie is er voor u!

03 november 2011

In OR Rendement van september 2011 is een artikel gepubliceerd over de bedrijfscommissies en hun belangrijkste taak: de bemiddeling tussen partijen bij een geschil over de naleving en uitvoering van de WOR. In het artikel wordt verder ingegaan op de procedure van de bemiddelingszitting, de andere taken van de bedrijfscommissies en de totstandkoming van de huidige twee bedrijfscommissies.

Het artikel is opgesteld in overleg met Sophia Geelkeren, Secretaris BC Markt II en Eric Knopper, secretaris BC Markt I. 

powered by sitecore