Wet op de ondernemingsraden gewijzigd

19 juli 2013

Met ingang van 19 juli 2013 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen voor het werk van de bedrijfscommissies zijn de volgende.

  1. De verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissie, alvorens een verzoek in de zin van artikel 36, lid 1 en lid 2 WOR aan de kantonrechter kan worden voorgelegd, is vervallen. Bemiddeling door de bedrijfscommissie blijft mogelijk, zij het op vrijwillige basis. 
  2. De verplichte registratie van het (voorlopig) OR-reglement en het OR-jaarverslag is geschrapt. Vooralsnog blijven de bedrijfscommissies ontvangen reglementen en jaarverslagen wel registreren.

powered by sitecore