Aparte scholingskamer bedrijfscommissie

12 augustus 2013

Met ingang van 19 juli 2013 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. De wijziging behelst onder meer een verandering van het systeem van scholing en vorming van leden van een ondernemingsraad. In het verlengde van deze wijziging is met ingang van dezelfde datum in de door de SER vastgestelde Verordening op de bedrijfscommissies bepaald dat de bedrijfscommissie een scholingskamer instelt die vragen en geschillen over de redelijkheid of interpretatie van de toepassing van het wettelijk scholingsrecht behandelt. Dergelijke vragen/geschillen kunnen afzonderlijk of gezamenlijk door ondernemer en OR worden voorgelegd aan de bedrijfscommissie waaronder de onderneming valt. Meer informatie leest u onder het tabblad Scholing.

powered by sitecore