Conflict tussen OR en bestuurder? Vraag om bemiddeling bij de bedrijfscommissie!

24 januari 2014

De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de Sociaal-Economische Raad heeft via Mezzo, het informatiesysteem voor ondernemingsraden in Nederland, onderstaand (nieuws)bericht uitgebracht:

24 januari 2014 - Hebben ondernemingsraad (OR) en bestuurder een conflict en komen ze er samen niet uit? Dan kun je naar de rechter stappen. Het is alleen de vraag of je daar goed mee geholpen bent. Want de gang naar de rechter is niet alleen duur en soms tijdrovend, maar kan ook het geschil nodeloos op de spits drijven. De rechter geeft immers een juridisch oordeel over welke partij gelijk heeft.

Gratis, informeel en efficiënt
Je kunt ook om bemiddeling vragen bij de bedrijfscommissie. Dat kunnen niet alleen de OR en de bestuurder, maar ook andere belanghebbenden, zoals werknemers. Dat is sinds de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden vorig jaar niet meer verplicht, maar in veel gevallen toch te verkiezen boven de stap naar de rechter. Een van de voordelen van bemiddeling door de bedrijfscommissie is dat deze gratis is. Bovendien is de procedure informeel, efficiënt en laagdrempelig. Partijen kunnen, al dan niet gezamenlijk, al in een vroegtijdig stadium om bemiddeling vragen, zodat een geschil niet hoeft uit te groeien tot een groot conflict. Ook is een voordeel dat de bedrijfscommissie goed is ingevoerd in het medezeggenschapsrecht en bekend is met de sectoren waarvoor zij is ingesteld.

Toekomstgerichte, duurzame oplossing
Veel conflicten tussen de OR en de bestuurder lenen zich beter voor bemiddeling dan voor een juridische procedure. De bedrijfscommissie kijkt ook naar de achtergronden van het geschil en probeert een toekomstgerichte en duurzame oplossing te bieden. Daarbij heeft de bedrijfscommissie meer mogelijkheden voor creatieve oplossingen op maat dan de rechter. Mocht het geschil door bemiddeling niet kunnen worden opgelost, dan geeft de bedrijfscommissie een schriftelijk (eventueel juridisch) advies. De stap naar de rechter staat dan nog altijd open.


Meer informatie
Secretariaat bedrijfscommissies, T 070 3499 561, E markt-I@bedrijfscommissie.nl.

powered by sitecore