Bedrijfscommissies in april 2016 aanwezig op twee congressen met focus op ambtelijk secretarissen

07 april 2016

Op donderdag 7 april 2016 vindt de Studiedag ambtelijk secretarissen plaats in Amersfoort. De bedrijfscommissies zijn ook dit jaar aanwezig op dit evenement. Graag treffen wij u bij onze (SER)-stand, waar wij u kunnen informeren over onze werkzaamheden. Tijdens één van de workshops zal door de secretaris van de Bedrijfscommissie een workshop verzorgd worden over het thema ‘De AS als kennisbron; wat moet er in je gereedschapskist?’

Op maandag 18 april 2016 zal er een ander medezeggenschapscongres speciaal voor ambtelijk secretarissen, adviseurs en trainers plaatsvinden, georganiseerd door de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) en de Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland (VASMO). Het thema van het congres is ‘Doe eens gek, we doen al normaal genoeg’. Graag treffen wij u bij onze (SER)-stand, waar wij u kunnen informeren over onze werkzaamheden. In de middag zal er een paneldiscussie plaatsvinden over alternatieve vormen van geschilbeslechting. Eén van de voorzitters van de Bedrijfscommissie Markt I, Marieke Audenaerde, zal deelnemen als panellid.

Informatie over dit congres gaat via: https://www.vasmo.nl/activiteiten/560ce27a9e9993cd00420572/VASMO/BVMP-Congres

Voor beide congressen geldt: Graag tot dan! 
 

powered by sitecore