Over de bedrijfscommissie Markt I en Markt II

De Bedrijfscommissie is ingesteld voor de commerciële sector en voor de zorg, welzijn en sociaal-culturele sector. Deze sectoren zijn door de SER ingesteld. De leden van de Bedrijfscommissie zijn onafhankelijk deskundigen die afkomstig zijn uit de marktsectoren. De helft van het aantal leden is benoemd door werkgeversorganisaties en de andere helft door werknemersorganisaties. Elke commissie is zo samengesteld dat alle benodigde kennis en ervaring beschikbaar is om tot een succesvolle bemiddeling of een advies te komen.

Het werk van de Bedrijfscommissie wordt ondersteund door het secretariaat van de SER.

powered by sitecore