3 bedrijfscommissies

Er zijn in Nederland 3 bedrijfscommissies. Voor de verschillende marktsectoren zijn er twee bedrijfscommissies: Bedrijfscommissie Markt I en Markt II.
De Bedrijfscommissie Markt I richt zich op ondernemingen in commerciële sectoren.
De andere bedrijfscommissie, Markt II richt zich op ondernemingen in zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren.

De twee bedrijfscommissies voor de marktsectoren zijn gevestigd bij de Sociaal-Economische Raad.

Naast deze twee bedrijfscommissies is er de Bedrijfscommissie voor de Overheid. Deze valt onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

 

 

 

  

powered by sitecore