Behandeling van bemiddelingsverzoeken

Voor de behandeling van de bemiddelingsverzoeken heeft de BC Markt I besloten om een geschillencommissie op te richten. Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden: 

  • een voorzitter (uit de leden van de bedrijfscommissie worden drie vaste voorzitters benoemd, die bij toerbeurt als voorzitter optreden) 
  • en twee leden van de bedrijfscommissie: één van werkgeverszijde en één van werknemerszijde (variërend per dossier/zitting).

De geschillencommissie krijgt hierbij ondersteuning vanuit het secretariaat.

powered by sitecore