Bijeenkomsten BC Markt I

De bedrijfscommissie komt een aantal maal per jaar in plenaire samenstelling bijeen.
Daarnaast worden in beginsel elke maand bemiddelingszittingen gehouden.

Bemiddelingszittingen BC Markt I

De data van de zittingen zijn van te voren vastgesteld in een jaarrooster. In voorkomende gevallen kan en zal van deze data worden afgeweken, indien dat leidt tot een snellere behandeling van een bemiddelingsverzoek. 

2019:

 • Dinsdag 15 januari 2019
 • Dinsdag 19 februari 2019
 • Dinsdag 19 maart 2019
 • Dinsdag 16 april 2019
 • Dinsdag 21 mei 2019
 • Dinsdag 18 juni 2019
 • Dinsdag 16 juli 2019
 • Dinsdag 20 augustus 2019
 • Dinsdag 10 september 2019
 • Dinsdag 15 oktober 2019
 • Dinsdag 19 november 2019
 • Dinsdag 17 december 2019

powered by sitecore