Bedrijfscommissie Markt II

BC Markt II richt zich op de volgende sectoren: zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren (cultuur, sport, onderwijs en gesubsidieerde arbeid).

Welke sectoren

Onder de werkingssfeer van de BC Markt II vallen de volgende sectoren die vroeger door de voormalige bedrijfscommissies zijnbestreken:

  • Gesubsidieerde Arbeid 
  • Onderwijs
  • Sport
  • Welzijnssector 
  • Zorg 
  • Overige sectoren (voorheen: Algemene Bedrijfscommissie)

powered by sitecore