Behandeling van bemiddelingsverzoeken

Voor de behandeling van de bemiddelingsverzoeken heeft de BC Markt II besloten om een geschillencommissie op te richten. Deze geschillencommissie bestaat uit 5 leden: 

  • een voorzitter (uit de leden van de bedrijfscommissie worden drie vaste voorzitters benoemd, die bij toerbeurt als voorzitter optreden); 
  • en vier leden van de bedrijfscommissie: twee van werkgeverszijde en twee van werknemerszijde (variërend per dossier/zitting). Eventueel kunnen dit ook sectordeskundigen zijn.

De geschillencommissie krijgt daarbij ondersteuning van het secretariaat.

powered by sitecore