Bijeenkomsten BC Markt II

De bedrijfscommissie komt een aantal maal per jaar in plenaire samenstelling bijeen.
Daarnaast worden in beginsel elke maand bemiddelingszittingen gehouden.

Bemiddelingszittingen BC Markt II

De data van de zittingen zijn van te voren vastgesteld in een jaarrooster. In voorkomende gevallen kan en zal van deze data worden afgeweken, indien dat leidt tot een snellere behandeling van een bemiddelingsverzoek. 

2019:

 • Vrijdag 11 januari 2019
 • Vrijdag 8 februari 2019
 • Vrijdag 8 maart 2019
 • Vrijdag 19 april 2019
 • Vrijdag 10 mei 2019
 • Vrijdag 14 juni 2019
 • Vrijdag 12 juli 2019
 • Vrijdag 9 augustus 2019
 • Vrijdag 20 september 2019
 • Vrijdag 11 oktober 2019
 • Vrijdag 8 november 2019
 • Vrijdag 20 december 2019

powered by sitecore