Samenstelling en werkwijze

De SER heeft bij verordening regels gesteld omtrent de samenstelling en werkwijze van de bedrijfscommissies (zie artikel 39 WOR), in de ‘Verordening op de bedrijfscommissies 2002’.

Samenstelling:
De bedrijfscommissies bestaan uit leden van werkgevers- en werknemerszijde uit de desbetreffende sectoren. De helft van het aantal leden is benoemd door werkgeversorganisaties en de andere helft door werknemersorganisaties.

Werkwijze:
De bedrijfscommissies vergaderen een aantal maal per jaar, verrichten diverse taken en activiteiten en brengen een jaarverslag uit.

powered by sitecore