Taken en activiteiten van de bedrijfscommissies


Bemiddeling en advies

Een OR en een bestuurder die een geschil hebben over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), kunnen dit geschil voorleggen aan de bedrijfscommissie in hun sector.
De bedrijfscommissie bemiddelt en als bemiddeling niet slaagt, dan geeft zij advies.
Als bemiddeling en/of advies van de bedrijfscommissie geen oplossing brengt, dan kunnen partijen zich vervolgens tot de kantonrechter wenden. Daarbij kunnen zij aan de rechter het verslag van bevindingen en/of het advies van de bedrijfscommissie te overleggen.
Meer informatie
 

Vraagbaak

Met vragen over medezeggenschap kunt u bij de bedrijfscommissies terecht. Denk hierbij onder meer aan: vragen op het gebied van verkiezingen organiseren en het overleg tussen de OR en de bestuurder.
Meer informatie/vraag stellen?
 

Registeren

De bedrijfscommissie heeft op grond van de WOR ook een administrerende taak. Zo registreert de bedrijfscommissie de instelling en opheffing van vrijwillig ingestelde ondernemingsraden en ondernemingsovereenkomsten.
Meer informatie/registreren?
 

Voorlichting

Een andere activiteit van de bedrijfscommissies is de medezeggenschap binnen de sector bevorderen. Dit gebeurt onder meer door informatie verstrekken, voorlichting geven en werkgevers en werknemers stimuleren in het uitvoering geven aan medezeggenschap.
powered by sitecore