Bemiddeling door de bedrijfscommissie

Wanneer in een bedrijf of organisatie OR en bestuurder een geschil over medezeggenschap hebben, kan de Bedrijfscommissie bemiddelen. De bedrijfscommissie probeert dan samen met partijen een voor iedereen acceptabele oplossing voor het geschil te vinden. De Bedrijfscommissie is geen rechtbank en is daarom minder gericht op het geven van een oordeel over het gelijk of ongelijk van partijen.


Concreet resultaat, betere verhoudingen

Bemiddeling door de Bedrijfscommissie levert meer op dan concrete afspraken. Partijen krijgen ook meer begrip voor elkaars standpunten. Dat verbetert de onderlinge werkrelatie en vergroot daarmee de kwaliteit van de medezeggenschap.

De Bedrijfscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij komen uit vele sectoren van het bedrijfsleven. Hierdoor beschikt de Bedrijfscommissie over de nodige sectorkennis en ervaring en is zij bij uitstek geschikt om partijen tot elkaar te brengen.


Welke bemiddelingsadviezen zijn er eerder gegeven?

De Bedrijfscommissie bemiddelt al jarenlang bij conflicten. Daardoor heeft zij een grote expertise in bemiddeling opgebouwd, over vele zaken. Bent u benieuwd in welke gevallen bemiddeling mogelijk is? Alle adviezen van de bedrijfscommissies Markt I en Markt II kunt u samengevat en geanonimiseerd inzien.powered by sitecore