Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.010

Sector: industrie

Trefwoorden: instemmingsrecht, personeelsregeling, arbeidsvoorwaarden

Kern van het geschil
De bestuurder wil een wijziging van arbeidsvoorwaarden invoeren middels twee regelingen, een wijziging van de winstuitkeringsregeling en een optionele individuele regeling betreffende winstdeling die gekoppeld wordt aan een uitbreiding van een 38-urige naar een 40-urige werkweek (Profit Share Regeling). De OR vindt dat het hierbij om een oneigenlijke tegenprestatie voor de invoering van de regeling gaat en wil geen instemming verlenen aan de invoering van de regelingen. De bestuurder betwist dat de OR instemmingsrecht heeft.

Overwegingen van de commissie
De maatregel betreffende de uitbreiding van de arbeidsuren van 38 naar 40 uur per week vormt een dusdanig wezenlijk onderdeel van het voorgenomen besluit tot invoering van de Profit Share Regeling, dat het de commissie voorkomt dat de uitbreiding van arbeidsuren eveneens instemmingsplichting is.

Advies van de commissie
De geschillencommissie adviseert om de Profit Share Regeling en de uitbreiding van de arbeidsduur van 38 naar 40 uur, voorlopig voor de duur van twee jaar bij wijze van proef uit te voeren, waarbij de werknemers die er vrijwillig aan deelnemen voor de urenuitbreiding betaald worden. De deelnemende werknemers worden dan dus gegarandeerd gecompenseerd voor de extra gewerkte uren. Daarnaast kunnen ze in aanmerking komen voor een uitkering van de Profit Share Regeling, die in geval van een positief bedrijfsresultaat verrekend kan worden met de betaalde urenuitbreiding. Na twee jaar dient de regeling geëvalueerd te worden, naar aanleiding waarvan de regeling bijgesteld kan worden. Indien daarna het voornemen bestaat de regeling in te voeren, is de instemming van de OR nodig.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore