Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.017

Sector: Metalektro

Trefwoorden: instelling OR (art. 2 WOR)instelling PVT (art. 35c WOR)

Een bemiddelingsverzoek is ingediend door een werknemer omdat de werkgever, ondanks dat hij daartoe verplicht is, geen OR instelt.

Kern van het geschil
De medewerker is van mening dat er een OR ingesteld moet worden; er zijn meer dan 50 medewerkers werkzaam en dus is instelling volgens de wet verplicht. De bestuurder stelt echter dat er 28 medewerkers werkzaam zijn en daarnaast mensen op de loonlijst heeft staan met een MUP-contract*. De MUP-medewerkers zijn echter in dienst gekomen op basis van outplacement zodat zij gebruik kunnen blijven maken van de geldende CAO-voorwaarden. Naast de MUP-contracten is er een aantal gedetacheerden, maar zij zijn gemiddeld niet langer dan 3 maanden in dienst. Hierdoor wordt volgens verweerder niet voldaan aan het criterium van 50 medewerkers.

Advies van de commissie
Gezien de bijzondere structuur van de onderneming, en de vooruitzichten van een daling van het aantal werknemers meent de commissie dat een oplossing buiten het formeel-juridische kader moet worden gezocht. Wel is duidelijk dat een vorm van medezeggenschap gewenst is. Op het voorstel van de commissie om de medezeggenschap te regelen via een personeelsvertegenwoordiging (PVT) reageren beide partijen positief. Afgesproken wordt dat de PVT binnen 3 maanden zal zijn ingesteld. Een voorbereidingscommissie bestaande uit de bestuurder en personeelsleden gaat hiertoe op korte termijn aan de slag. Het initiatief hiervoor ligt bij de bestuurder. De commissie heeft partijen gevraagd om een terugkoppeling te geven over de instelling van de PVT.

(* een MUP-contract is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatie. Dat wil zeggen dat je geen werkzaamheden verricht tenzij je opgeroepen wordt).
 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore