Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.020

Sector: chemie en kunststoffen

Trefwoorden: instemmingsrecht, ploegenrooster

Kern van het geschil
De bestuurder van het bedrijf, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van verven ten behoeve van de glas- en keramische industrie, wil voor alle laboranten een 2-ploegendienst invoeren om een snellere afhandeling van test- en controleverzoeken vanuit productie te realiseren. De OR ziet de voordelen van een ploegendienst, maar wil geen instemming verlenen aan het verzoek, omdat een tweetal medewerkers niet in ploegendiensten wil werken en de bestuurder niet akkoord gaat met de OR-voorstellen ten aanzien van deze medewerkers.

Overwegingen van de commissie
Beide partijen zijn het er over eens dat de invoering van een 2-ploegenrooster een verbetering zou zijn voor de efficiency en effectiviteit van de betreffende afdeling. De reden van de OR om geen instemming te verlenen aan de invoering van het nieuwe rooster is dat twee medewerkers hun medewerking hieraan weigeren.

Advies van de commissie
De geschillencommissie geeft aan dat de OR de instemming niet slechts af mag laten hangen van (enkele) individuen, maar dat de OR dient te kijken naar het bedrijfsbelang. Het advies is om de instemming te verlenen en om de medewerkers er op te wijzen dat zij zelf eventueel een (juridische) procedure kunnen starten indien zij het niet eens zijn met de wijziging in een 2-ploegenrooster. Partijen kunnen zich vinden in dit advies. De commissie wijst de bestuurder er nog op dat hij moet werken aan de onderbezetting, omdat dit een structureel probleem is binnen de organisatie.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore