Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.025

Sector: energie

Trefwoorden: rookbeleid

Kern van het geschil
De bestuurder wil een algeheel rookbeleid in de onderneming invoeren. Voorafgaand hieraan zal een overgangsfase gelden van twee maanden, waarin twee rookpauzes per dag zijn toegestaan. De OR kan zich wel vinden in een rookbeleid waarin twee pauzes per dag worden toegestaan, maar niet in een algeheel rookverbod onder werktijd zonder dat daarvoor voldoende draagvlak bestaat.

Zitting
Tijdens de zitting blijkt dat de bestuurder niet af wil van een (uitzicht op een) algeheel rookverbod. De OR wil zich niet op voorhand committeren aan een algeheel rookverbod. Hij sluit een algeheel rookverbod niet uit, maar stelt voor een jaar lang twee rookpauzes naast de lunchpauze toe te staan en na dat jaar te evalueren. De OR wil eerst voldoende draagvlak voor een algeheel rookverbod.

Advies van de commissie
De geschillencommissie kan zich vinden in het voornemen van de bestuurder om te streven naar een algeheel rookverbod in het kader van de gezondheid van zijn werknemers. De overgangsfase van twee maanden lijkt echter te kort. De commissie adviseert in elk geval een jaar te wachten met de invoering van het algehele rookverbod. In die tijd dient er gezamenlijk te worden gewerkt aan het creëren van voldoende draagvlak voor een algeheel rookverbod en is het nog toegestaan om twee rookpauzes per dag naast de lunchpauze te houden. Blijkt er aan het eind van die periode nog geen sprake te zijn van voldoende draagvlak, dan wordt de (uitstel)termijn één keer verlengd met vijf maanden. Na ommekomst van die termijn kan het rookverbod ingevoerd worden, ongeacht of er voldoende draagvlak is of niet.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore