Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.023

Sector: zorg

Trefwoorden: art. 13 WOR

Kern van het geschil
Een bestuurder vraagt de bedrijfscommissie om de voorzitter van de ondernemingsraad te adviseren vrijwillig zijn taken als OR-voorzitter en als OR-lid neer te leggen. Reden van het verzoek is onder andere vermeende schending van de geheimhoudingsplicht en een ongepaste mail die de OR-voorzitter aan de bestuurder heeft gezonden.

Binnen de OR (die op dit moment hervormd wordt vanwege een fusie) heerst onrust. Een minderheid van de OR-leden heeft haar lidmaatschap opgezegd vanwege de slechte sfeer. Naar aanleiding van het bemiddelingsverzoek hebben de overige leden een brief opgesteld waarin zij een voorstel doen om de situatie op te lossen. Kort samengevat stellen de overgebleven OR-leden voor om het voorzitterschap tijdens overlegvergaderingen over te laten nemen door een ander OR-lid en niet door verweerder. Er is reeds een vergadering geweest in deze opstelling en dat is goed bevallen.

Advies van de commissie
De commissie heeft aangegeven dat de bestuurder overvraagt als het gaat om de OR-voorzitter geheel van zijn taken uit te sluiten. De bestuurder kan dit slechts vragen voor deelname aan de overlegvergaderingen. Nu de gedragingen van de OR-voorzitter niet dusdanig zijn dat het een ernstige belemmering van de overlegvergadering met zich meebrengt mits het voorstel van de overige OR-leden wordt gevolgd, acht de commissie dit voorstel een goede oplossing. Zeker nu het slechts een overgangsperiode betreft; de -verkiezing van een nieuwe OR is over enkele maanden. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore