Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.024

Sector: financiële dienstverlening

TrefwoordenPVT, instelling OR

Kern van het geschil
Het gaat in deze kwestie om een assurantiekantoor waarvan de PVT van deze organisatie (met drie vestigingen) van mening is dat in de ondernemingen een OR moet worden opgericht op grond van artikel 3 WOR. Volgens de PVT zijn er in totaal inmiddels meer dan 70 mensen werkzaam. Daarbij gaat de PVT ervan uit dat de twee BV’s en één CV van de organisatie samen één onderneming vormen in de zin van de WOR. Naar de mening van bestuurder is er in formele zin geen sprake van één onderneming in de zin van de WOR.

Advies van de commissie
De commissie komt tot de conclusie dat er sprake is van een zodanige samenhang van medewerkers en activiteiten binnen de organisatie en van een zodanige eenduidige presentatie naar het publiek, dat gesproken kan worden van één onderneming in de zin van de WOR. De commissie is van oordeel dat de instelling van een OR voor de gehele organisatie (bij het huidige totale werknemersaantal) te meer in de rede ligt, nu in de huidige situatie een PVT - naar kennelijke tevredenheid - functioneert voor alle medewerkers van de drie bedrijfsonderdelen. Doordat er nu reeds een (gezamenlijke) PVT is ingesteld en doordat er al meerdere jaren overleg wordt gevoerd tussen de directie en de medewerkers, kan de instelling van een OR meer gezien worden als een formalisering – naar de eisen behorend bij de huidige situatie (werknemersaantal) – van een reeds bestaande medezeggenschapsstructuur. De door de bestuurder tijdens de zitting uitgesproken beduchtheid ten aanzien van het besluitvormingsproces en de personele samenstelling van een OR, lijkt in de ogen van de commissie dan ook te karakteriseren als ‘koudwatervrees’.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore