Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.012

Sector: dienstverlening

Trefwoorden: instemmingsrecht

Kern van het geschil 

Binnen de onderneming bestaat tussen de COR en de bestuurder discussie over de reiskostentoeslag, meer specifiek over de vergoeding van de zogenaamde ‘onbereisbare uren’. De COR heeft in 2012 ingestemd met het voorstel Winstdelingsregeling en wijziging onkostenvergoeding onbereisbare uren op voorwaarde dat bij roosterwijzigingen ook de vergoeding aangepast moet worden. De COR is van mening dat niets hem in de weg staat om voorwaarden te verbinden aan het verlenen van instemming. De bestuurder daarentegen meent dat de COR zich in de onderhavige kwestie onredelijk opstelt en is van mening dat de COR reeds instemming heeft verleend. 

Bemiddelingszitting en follow up

Tijdens de bemiddelingszitting hebben partijen hun schriftelijk overgelegde standpunten nader toegelicht en zijn partijen door middel van aangedragen suggesties vanuit de commissie tot een praktische en werkbare (op dat moment nog nader uit te werken) oplossing gekomen. NBEnige tijd na de zitting hebben beide partijen laten weten dat zij definitief overeenstemming hebben bereikt. 


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore