Bemiddelingsadviezen 2018 Bedrijfscommissie Markt I en II

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 18.005

De OR en bestuurder zijn verdeeld over de manier waarop OR-werk moet worden gecompenseerd. De bestuurder heeft voorgesteld om OR-werk te compenseren met een ’’tijd voor tijd’’ regeling. De OR vindt dat OR werk binnen de contractuele werktijd moet plaatsvinden.

Bemiddelingsverzoek BC Markt I 18.005

In een groot bedrijf met meerdere bedrijfsonderdelen is geen OR ingesteld. Een werkneemster van een van de bedrijfsonderdelen, waar circa 70 mensen werken, verzoekt om instelling van een OR. Op de achtergrond speelt mee dat de functie van verzoekster volgens bestuurder is komen te vervallen.

Bemiddelingsverzoek BC Markt I 18.004

Een werknemer die al ruime tijd een arbeidsconflict heeft met de werkgever verzoekt om de instelling van een ondernemingsraad. In de onderneming werken circa 160 mensen, maar er is geen OR ingesteld. Vlak voor de zitting van de bedrijfscommissie doet een rechter uitspraak over het voorliggende ontbindingsverzoek: de arbeidsovereenkomst komt te vervallen.

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 18.003

Kern van het geschil is een tussen OR en bestuurder overeengekomen vakantieregeling die laatstgenoemde wil wijzigen om beter aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen binnen de sector onderwijs en de geldende cao. De OR stemt daar echter niet mee in. Ter zitting blijkt dat het gevoerde beleid ten aanzien van het opnemen van vakantiedagen niet volledig duidelijk is.

powered by sitecore