Trefwoord: Arbeidsconflict

Bemiddelingsverzoek BC Markt I 18.004
Een werknemer die al ruime tijd een arbeidsconflict heeft met de werkgever verzoekt om de instelling van een ondernemingsraad. In de onderneming werken circa 160 mensen, maar er is geen OR ingesteld. Vlak voor de zitting van de bedrijfscommissie doet een rechter uitspraak over het voorliggende ontbindingsverzoek: de arbeidsovereenkomst komt te vervallen.

Bemiddelingsverzoek BC MII 14.004 (sector: zorg / ICT)
Verzoeker is OR-lid en stelt vanwege zijn optreden in de OR, ‘persona non grata’ is geworden. Hij stelt dat zijn optreden en rol in de OR heeft geleid tot sancties. De directeur ontkent dat er een relatie zou zijn tussen de beoordeling van het functioneren van verzoeker (in 2013) en zijn functioneren als OR-lid. Nog voordat hij toetrad tot de OR heeft hij al signalen gekregen dat zijn functioneren niet conform verwachting was.

Bemiddelingsadvies BC M I 12.031 (sector: vervoer en logistiek)
Een OR-lid heeft een officiële waarschuwing gekregen omdat hij opruiend zou hebben opgetreden tegen het personeel van de onderneming en hen onder druk zou hebben gezet een handtekeningenactie te ondersteunen. De OR vindt dat het betreffende voorval plaatsvond in het kader van een achterbanraadpleging van de OR en vindt dat het betreffende OR-lid bescherming tegen benadeling geniet (artikel 21 WOR). De bestuurder is van oordeel dat de medewerker niet als OR-lid is aangesproken, maar als medewerker van de onderneming en dat daarom artikel 21 WOR niet van toepassing is.

Bemiddelingsadvies BC M I 12.005 (sector: dienstverlening)
Een werknemer stelt dat de organisatie waar hij werkzaam is al geruime tijd meer dan 50 werknemers in dienst heeft en om die reden op grond van artikel 2, lid 1, van de WOR verplicht is tot het instellen van een OR. Zowel verzoeker als andere werknemers zouden er bij de bestuurder op hebben aangedrongen over te gaan tot het instellen van een OR. De bestuurder stelt dat het geschil niet gaat over de instelling van een OR, maar dat het een arbeidsgeschil met de verzoekende werknemer betreft. De bestuurder stelt dat binnen haar onderneming de medezeggenschap al goed is geregeld.

Bemiddelingsadvies BC M II 11.022 (sector: kinderopvang)
De werknemer verzoekt om bemiddeling met een beroep op benadeling vanwege OR-werkzaamheden. De commissie acht het vooral een individueel arbeidsconflict, ziet geen ruimte tot bemiddeling op haar terrein en handelt het verzoek schriftelijk af.

 

powered by sitecore