Trefwoord: Arbeidsvoorwaarden

Bemiddelingverzoek BC Markt I 17.003 (sector: industrie) 
Verzoeker (de bestuurder) is voornemens een uitvoeringsovereenkomst af te sluiten met een (nieuwe) pensioenuitvoerder. De aanleiding daarvoor is dat de huidige uitvoeringsovereenkomst afloopt en de bestaande pensioenuitvoerder niet bereid is de overeenkomst te verlengen tegen dezelfde condities. In de voorgestelde overeenkomst zal sprake zijn van een andere pensioensystematiek. Er wordt afgestapt van een hybride systeem, dat bestaat uit een combinatie van gegarandeerde uitkeringen (DB-regeling) voor de salarissen tot een bepaald inkomen en beschikbare premies (DC-regeling) voor de salarissen daarboven. De voorgestelde overeenkomst gaat uit van een volledige DC-regeling voor alle medewerkers. De OR heeft de instemming onthouden, omdat hij van oordeel is dat het voorstel een verslechtering is ten opzichte van de bestaande regeling.

Bemiddelingsadvies BC M II 12.014 (sector: zorg)
Het geschil in deze zaak speelt bij twee ziekenhuizen die een aantal jaren geleden bestuurlijk zijn gefuseerd en op termijn juridisch zullen fuseren. Eén stap in dit traject is het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. Een werkgroep waarin ook OR-leden zitting hadden heeft een harmonisatiepakket voorgesteld en de bestuurder heeft dit overgenomen op één element na, de compensatie van feestdagen.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.010 (sector: industrie)
De bestuurder wil een wijziging van arbeidsvoorwaarden invoeren middels twee regelingen, een wijziging van de winstuitkeringsregeling en een optionele individuele regeling betreffende winstdeling die gekoppeld wordt aan een uitbreiding van een 38-urige naar een 40-urige werkweek (Profit Share Regeling).
 

powered by sitecore