Trefwoord: art. 13 WOR (uitsluiting OR-lid)

Bemiddelingsadvies BC M I 12.027 (sector: dienstverlening)
De OR stelt dat hij niet kan samenwerken met een van de OR-leden (hierna X) en dat de verhoudingen ernstig verstoord zijn. Hierdoor is er een onwerkbare situatie ontstaan. De OR stelt meerdere malen geprobeerd te hebben het gesprek met X aan te gaan over zijn functioneren, maar X heeft geweigerd hier aan mee te werken. De OR heeft X verzocht vrijwillig af te treden als OR-lid, maar omdat hij dit weigert verzoekt de OR de Bedrijfscommissie Markt I te bemiddelen.

Bemiddelingsadvies BC M II 11.023 (sector: zorg) 
Een bestuurder vraagt de bedrijfscommissie om de voorzitter van de ondernemingsraad te adviseren vrijwillig zijn taken als OR-voorzitter en als OR-lid neer te leggen. Reden van het verzoek is onder andere vermeende schending van de geheimhoudingsplicht en een ongepaste mail die de OR-voorzitter aan de bestuurder heeft gezonden.

powered by sitecore