Trefwoord: art. 24 WOR

Bemiddelingsadvies BC M II 11.012 (sector: zorg) 
De kwestie betreft het uitnodigen van de Raad van Toezicht door de OR voor een overlegvergadering ter behandeling van een adviesaanvraag in de zin van art. 25 WOR.
powered by sitecore