Trefwoord: Bedrijfsregeling

Bemiddelingsadvies BC MI 13.014 (sector: dienstverlening)
De vraag die partijen verdeeld houdt, is of er sprake is van een wijziging van een (niet schriftelijk) vastgelegde bedrijfsregeling (hierna: ‘de nachtdienstregeling’) en zo ja, of deze wijziging de instemming behoeft van de OR op grond van artikel 27 WOR. De bestuurder heeft besloten tot het buiten toepassing laten van de nacht-dienstregeling van bedrijfsonderdeel A door chauffeurs vrijwillig de nachtdiensten te laten rijden conform de cao OV. 

powered by sitecore