Trefwoord: Beloningssysteem

Bemiddelingsadvies BC MII 13.012 (sector: sociale werkvoorziening)
Aan de orde is een besluit van de bestuurder om zonder instemming van de OR een specifieke toelage af te schaffen. Volgens de OR is dit een instemmingsplichtig besluit. De bestuurder is van mening dat de OR geen zeggenschap heeft met betrekking tot dit besluit, met name omdat er sprake is van een primaire arbeids­voorwaarde. Bovendien is het besluit redelijk en billijk en wordt de toelage niet in één keer afschaft, maar geleidelijk over een periode van drie jaar.

Bemiddelingsadvies BC MI 13.003/13.004/13.005 (sector: chemie)
Geschil 1: De OR meent dat hij instemmingsrecht heeft met betrekking tot de herziene versie van de gedragscode 2013, hetgeen door de bestuurder wordt betwist. Geschil 2: De OR meent dat hij instemmingsrecht heeft met betrekking tot het implementeren en opzetten van de procedure voor ziekteverzuim. De bestuurder meent echter dat de OR te vroeg het instemmingsrecht claimt. Geschil 3: Naar de mening van de OR dient de bestuurder een specifiek beloningssysteem toe te passen in een gegeven casus. Dit wordt door de bestuurder betwist.

Bemiddelingsadvies BC M II 12.011 (sector: welzijn)
Het geschil spitst zich toe op de toepassing van de cao-regeling in de kinderopvang betreffende de eindejaarsuitkering. Op grond van de cao moet in overleg tussen OR en bestuurder een eindejaarsuitkering van 3,5 procent worden vastgesteld, die wordt uitgekeerd afhankelijk van vast te stellen doelen en/of resultaten. De bestuurder heeft daartoe een voorstel gedaan, waarbij een deel van de eindejaarsuitkering afhankelijk wordt gesteld van het behalen door de organisatie van bepaalde financiële doelen. De OR gaat hiermee niet akkoord omdat in zijn ogen de mate van beïnvloedbaarheid van deze financiële doelen door de individuele medewerkers te gering is. De cao stelt deze beïnvloedbaarheid als eis. 

Bemiddelingsadvies BC M I 11.029 (sector: financiële dienstverlening)
Bestuurder en OR hebben een verschil van interpretatie over de specifieke invulling van het opzetten van een regeling ’individuele prestatiebeloning’. De afspraak om een regeling ’individuele prestatiebeloning’ op te zetten is tussen de vakbonden en de toenmalige bestuurder gemaakt tijdens de overgang van de schadeafdeling van bedrijf A naar B.

Bemiddelingsadvies BC M II 11.009 (sector: zorg) 
Het geschil betreft de invoering van een HR-cyclus met variabele beloningssystematiek.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.008 (sector: industrie)
Het geschil spitst zich toe op de toepassing van de bonusregeling, welke is opgenomen in een personeelsreglement.powered by sitecore