Trefwoord: Benadeling

Bemiddelingsverzoek BC MII 14.004 (sector: zorg / ICT)
Verzoeker is OR-lid en stelt vanwege zijn optreden in de OR, ‘persona non grata’ is geworden. Hij stelt dat zijn optreden en rol in de OR heeft geleid tot sancties. De directeur ontkent dat er een relatie zou zijn tussen de beoordeling van het functioneren van verzoeker (in 2013) en zijn functioneren als OR-lid. Nog voordat hij toetrad tot de OR heeft hij al signalen gekregen dat zijn functioneren niet conform verwachting was.

Bemiddelingsadvies BC MI 12.037 (sector: dienstverlening)
Het jaarcontract van een van de medewerkers (betrokkene) van het bedrijf wordt niet verlengd. Eerder was het jaarcontract wel al drie keer verlengd. Verzoekers (de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en betrokkene) zijn van oordeel dat het niet verlengen van het jaarcontract verband houdt met de rol die betrokkene heeft gespeeld bij de totstandkoming van de PVT en zijn werkzaamheden voor de PVT na de oprichting daarvan.

Bemiddelingsadvies BC M I 12.031 (sector: vervoer en logistiek)
Een OR-lid heeft een officiële waarschuwing gekregen omdat hij opruiend zou hebben opgetreden tegen het personeel van de onderneming en hen onder druk zou hebben gezet een handtekeningenactie te ondersteunen. De OR vindt dat het betreffende voorval plaatsvond in het kader van een achterbanraadpleging van de OR en vindt dat het betreffende OR-lid bescherming tegen benadeling geniet (artikel 21 WOR). De bestuurder is van oordeel dat de medewerker niet als OR-lid is aangesproken, maar als medewerker van de onderneming en dat daarom artikel 21 WOR niet van toepassing is.

Bemiddelingsadvies BC M II 11.022 (sector: kinderopvang)
De werknemer verzoekt om bemiddeling met een beroep op benadeling vanwege OR-werkzaamheden. De commissie acht het vooral een individueel arbeidsconflict, ziet geen ruimte tot bemiddeling op haar terrein en handelt het verzoek schriftelijk af.

Bemiddelingsadvies BC M II 10.001 (sector: zorg) 
Moeten uren waarin OR-werk wordt verricht (deels) met onregelmatigheidstoeslag worden uitbetaald? Kan de faciliteitenregeling eenzijdig opgezegd worden?


 

powered by sitecore