Trefwoord: Bespreken algemeen beleid

Bemiddelingsadvies BC M I 11.016 (sector: dienstverlening)
Het geschil spitst zich toe op de beantwoording van de vraag of aan de ondernemingsraad het wettelijke adviesrecht ex artikel 25, eerste lid, onder b en/of h WOR toekomt ten aanzien van besluiten waarbij een deel van het productieproces wordt uitbesteed.
powered by sitecore