Trefwoord: Bevoegdheden OR

Bemiddelingsadvies BC MII 13.001 (sector: culturele sector) 
De bestuurder legt enkele OR-leden per brief een verbod op om relaties van de onderneming te benaderen over interne aangelegenheden van de onderneming, op straffe van ontslag op staande voet. Daarnaast meent de bestuurder dat de OR zijn geheimhoudingsplicht ex artikel 20 WOR heeft geschonden doordat de OR contact heeft gezocht met verschillende subsidieverstrekkers en een andere onderneming.

powered by sitecore