Trefwoord: Centrale Ondernemingsraad (COR)

Bemiddelingsverzoek BC MII 14.007 (sector: zorg)
Per januari 2013 zijn de acht divisies van een zorginstelling overgegaan in vier zogenaamde zorgbedrijven, waarbij vijf van de voormalige divisies onderdeel zijn gaan uitmaken van één zorgbedrijf (‘Zorgbedrijf X’). Teneinde het overleg goed vorm te geven tussen de directeur van het Zorgbedrijf X en de vijf OR’en van de verschillende divisies die deel uit zijn gaan maken van dit zorgbedrijf, is een bijzondere OR (BOR) ingesteld, bestaande uit 15 leden. De BOR is het niet eens met het aantal zetels dat de bestuurder wil gaan hanteren voor de samenstelling van de nieuwe OR voor het zorgbedrijf.

Bemiddelingsadvies BC MI 12.028 (sector: industrie)
Centraal staat de vraag hoe de structuur van de medezeggenschap binnen de Nederlandse tak van het internationaal actieve concern vorm gegeven dient te worden. In de vorm van een gemeenschappelijke OR of in de vorm van een Centrale Ondernemingsraad (COR)?
De activiteiten worden in Nederland vanuit acht locaties verricht. Bij drie vestigingen is een OR ingesteld en bij één vestigingsonderdeel een PVT. Bij de overige vestigingen en/of onderdelen daarvan zijn geen medezeggenschapsorganen ingesteld.

Bemiddelingsadvies BC MII 11.002 (sector: (gehandicapten)zorg) 
Het geschil betreft de faciliteitenregeling voor de Centrale Ondernemingsraad.

 


 

powered by sitecore