Trefwoord: Ernstige belemmering OR-werkzaamheden

Bemiddelingverzoek BC Markt I 16.008 (sector: dienstverlening) 
De kern van het geschil is dat de OR op diverse onderdelen weerstand ervaart van de bestuurder, hetgeen de OR belemmert in zijn functioneren. Dit heeft met name betrekking op het aantal uren dat de OR beschikbaar wordt gesteld om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten. Daarnaast geeft de OR aan dat hij geen verzoeken om instemming of advies ontvangt en dat hij wordt belemmerd in het kunnen uitoefenen van het initiatiefrecht. Bovendien geeft de OR aan te worden geïntimideerd door een van de bestuurders. De bestuurder bestrijdt het standpunt van de OR dat de directie gestopt is met het vergoeden van de uren voor OR-werkzaamheden.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.018 (sector: spoorgoederenvervoer)
Het geschil speelt zich af tussen de OR en een OR-lid. De OR wil gebruik maken van art. 13 WOR (uitsluiting OR-lid door de kantonrechter) vanwege het gedrag het OR-lid en vraagt de BC Markt I om bemiddeling en advies.

powered by sitecore