Trefwoord: Functiewaardering

Bemiddelingsadvies BC MI 13.016 (sector: dienstverlening)
Partijen zijn verdeeld over de vraag of de OR in het onderhavige geschil al dan niet instemming heeft verleend voor de invoering van ORBA (functiewaardering). De OR stelt dat hij geen instemming heeft verleend voor het vaststellen van een functiewaarderingssysteem, omdat de bestuurder de door de OR voorgestelde voorwaarde waaronder instemming verleend zou worden, niet heeft overgenomen.
powered by sitecore