Trefwoord: Fusie

Bemiddelingsadvies BC M I 12.008 (sector: vervoer)
De OR voert aan dat bestuurder hem foutief en onvolledig heeft geïnformeerd bij een overgang van een pensioenregeling als gevolg van een juridische fusie. Door onjuiste informatie waren de financiële gevolgen volgens de OR niet duidelijk. Volgens de OR houdt de bestuurder zich niet aan de gemaakte afspraken tot compensatie. Bestuurder vindt dat de OR niet ontvankelijk dient te worden verklaard en meent dat het onderwerp reeds binnen de overlegvergaderingen is besproken en dat het medezeggenschapstraject is afgerond.
Voorts betwist de bestuurder dat de door de OR gevorderde nakoming tot compensatie, onderdeel is van de gemaakte afspraken.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.012 (sector: logistieke dienstverlening) 
Verzoeker, een werknemer van de onderneming, stelt dat de bestuurder op grond van artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht is om een OR in te stellen, aangezien de onderneming meer dan 300 werknemers heeft.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.011 (sector: financiële dienstverlening)
Het geschil speelt zich af binnen een wereldwijd concern dat zich bezig houdt met administratieve dienstverlening. De GOR is ingesteld voor een aantal Nederlandse entiteiten.

powered by sitecore