Trefwoord: Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR)

Bemiddelingverzoek BC MI 15.008 (sector: metaal)
Een vakorganisatie heeft enkele bezwaren tegen het reglement van de (gemeenschappelijke) OR. De vakorganisatie verzoekt in zijn bemiddelingsverzoek zijn bezwaren te beoordelen en daarover een uitspraak te doen dan wel door bemiddeling het geschil te beslechten. De OR meent dat hij keuzes heeft gemaakt waartegen de vakorganisatie klaarblijkelijk bezwaar maakt, maar die niet in strijd zijn met de WOR noch met het SER-Voorbeeldreglement ondernemingsraden. Ter zitting is door verzoeker nogmaals bevestigd dat de bezwaren zich met name richten op de onevenredige zetelverdeling van de kiesgroepen en de keuze voor het kiesstelsel. Zij herhaalt van oordeel te zijn dat het huidige reglement in strijd is met de WOR en spreekt de wens uit dat dit wordt aangepast.

Bemiddelingverzoek BC MI 14.006 (sector: detailhandel)
Verzoeker wenst de instelling van een OR te bewerkstelligen. Het verzoek tot bemiddeling wordt gesteld te zijn gedaan uit naam van een groep van 17 (over verschillende bedrijfsonderdelen verspreide) werknemers. Verzoeker meent dat hij in zijn wens (structureel) wordt tegengewerkt door de bestuurder. Hij is er van overtuigd dat hij in zijn recht staat en dat een bedrijf met een paar honderd medewerkers (conform wet en cao) verplicht is een OR te hebben.

Bemiddelingsadvies BC MI 12.029 (sector: industrie)
Centraal staat de vraag of de instelling van een gemeenschappelijke OR bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet.

Bemiddelingsadvies BC MI 12.028 (sector: industrie)
Centraal staat de vraag hoe de structuur van de medezeggenschap binnen de Nederlandse tak van het internationaal actieve concern vorm gegeven dient te worden. In de vorm van een gemeenschappelijke OR of in de vorm van een Centrale Ondernemingsraad (COR)?
De activiteiten worden in Nederland vanuit acht locaties verricht. Bij drie vestigingen is een OR ingesteld en bij één vestigingsonderdeel een PVT. Bij de overige vestigingen en/of onderdelen daarvan zijn geen medezeggenschapsorganen ingesteld. 

Bemiddelingsadvies BC MI 11.031 (sector: transport, personenvervoer)
De gemeenschappelijke OR (GOR) van het bedrijf stelt dat het besluit van bestuurder om het personeel voornaambadges te laten dragen, instemmingsplichtig is in de zin van art. 27, lid 1, sub k van de WOR.powered by sitecore