Trefwoord: Instelling PVT (art. 35c WOR)

Bemiddelingsadvies BC MII 13.013 (sector: welzijn)
Enkele medewerkers van een instelling hebben een verzoek tot het instellen van een PVT ingediend bij de bestuurder. De bestuurder heeft in een daaropvolgende teamvergadering het verzoek tot instelling van een PVT (mondeling) afgewezen. De bestuurder geeft aan dat zij geen verbetering ziet in de communicatie met haar medewerkers door het oprichten van een PVT.

Bemiddelingsadvies BC M I 12.033 (sector: dienstverlening)
Verzoeker tracht door middel van een procedure bij de Bedrijfscommissie Markt I de oprichting van een PVT te bereiken. Ondanks diverse inspanningen van het personeel en toezeggingen vanuit het bestuur is het nog niet gekomen tot oprichting hiervan.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.017 (sector: metalektro)
Een bemiddelingsverzoek is ingediend door een werknemer omdat de werkgever, ondanks dat hij daartoe verplicht is, geen OR instelt.

powered by sitecore