Trefwoord: Intrekking instemming

Bemiddelingsadvies BC M II 12.007 (sector: zorg)
De OR verleent aan de bestuurder van een verpleeghuis onder voorwaarden instemming om ten behoeve van de invoering van de zorgvorm ‘kleinschalig wonen’ een dienstrooster in te voeren dat voorziet in diensten van 8 uur, met een doorbetaalde pauze van 15 minuten. Tot aan deze verandering duurde een dienst 8,5 uur, waarin begrepen een (onbetaalde) pauze van een half uur. In de praktijk blijkt dat het benutten van de doorbetaalde pauze van een kwartier niet tot zijn recht komt, waardoor sprake is van onvoldoende rusttijd voor de medewerker. Dit kan onder meer risico’s voor de gezondheid van de medewerkers en voor het welzijn en de veiligheid van de bewoners/cliënten met zich brengen. Voorts is de OR van oordeel dat de bestuurder zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden. Om die reden wordt de instemming ingetrokken.

 

 

powered by sitecore