Trefwoord: Intrekking bemiddelingsverzoek

Bemiddelingsadvies BC M I 11.023 (sector: personenvervoer)
De COR stelt dat bestuurder op grond van artikel 22 van de WOR de kosten in verband met de inhuur van een extern adviseur voor zijn rekening dient te nemen. Het betreft een bedrag van ruim € 8.000. Bestuurder wil de kosten niet vergoeden, omdat hij niet tijdig in kennis is gesteld en er geen sprake is van kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren voor de vervulling van de taak van de COR.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.005 (sector: grootmetaal) 
De bestuurder wil vanwege achterstallig onderhoud binnen een bedrijfsonderdeel een 2-ploegendienst inzetten voor de duur van 27 maanden. Naast vaste werknemers zullen hiervoor ingeleende werknemers worden ingezet.

 

powered by sitecore