Trefwoord: Kiesgroepen

Bemiddelingsadvies BC MI 13.009 (sector: detailhandel)
Doordat de partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de vormgeving van de medezeggenschap binnen de organisatie, wensen de betrokken vakbonden via het bemiddelingsverzoek te realiseren dat de huidige OR zal worden ontbonden en dat er nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven. Daarnaast wensen de bonden een gewijzigd OR-reglement waarin is geregeld (i) dat de OR zal bestaan uit (het wettelijke voorgeschreven aantal van) 25 zetels, (ii) dat 30 handtekeningen zijn vereist voor de indiening van vrije kandidatenlijsten en (iii) de afschaffing van de kiesgroepen omdat die in de weg staan aan een evenredige vertegenwoordiging. 

Bemiddelingsadvies BC MI 12.043 (sector: detailhandel)
Het geschil betreft een aantal bezwaren van twee vakbonden ten aanzien van de in te richten (afzonderlijke) medezeggenschap bij twee bedrijfsonderdelen van een groot concern. Het gaat concreet om de volgens de bonden onevenwichtige indeling in kiesgroepen, het (te lage) aantal leden van de OR en het te lage vereiste aantal handtekeningen voor het kunnen indienen van een vrije kandidatenlijst. 

powered by sitecore