Trefwoord: Leaseregeling

Bemiddelingsadvies BC M I 12.021 (sector: dienstverlening)
De bestuurder en OR hebben vanaf eind 2010 tot heden 2012, intensief en regelmatig overleg gevoerd over de vormgeving van het mobiliteitsbeleid en een nieuwe dienstautoregeling. De bestuurder heeft de OR meerdere malen een instemmingsverzoek ex artikel 27 WOR voorgelegd en gevraagd in te stemmen met het besluit tot wijziging van het mobiliteitsbeleid en de daaraan verbonden overgangsregeling, dan wel in te stemmen met het beëindigen van de huidige dienstautoregeling en een bijbehorende overgangsregeling. Hoewel er veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden, komen partijen niet tot overeenstemming. Alle gedane instemmingsverzoeken zijn door de OR afgewezen. Na het vijfde en laatste instemmingsverzoek wendt bestuurder zich tot de Bedrijfscommissie Markt I.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.004 (sector: dienstverlening)
De bestuurder wil in het kader van een kostenbesparing een nieuwe leaseregeling invoeren. De OR vindt dat er sprake is van een instemmingsplichtig besluit.


 

powered by sitecore