Trefwoord: Mediation

Bemiddelingsadvies BC M I 12.002 (sector: financiële dienstverlening)
Partijen verschillen van mening over de afspraken rondom het samengaan van twee pensioenregelingen ten gevolge van een juridische fusie in 2004.
Volgens de OR zijn er afspraken gemaakt over de gelijkwaardigheid van de oude en nieuwe pensioenregeling en over de onvoorwaardelijkheid van de indexatie. Bestuurder ziet dit anders: de voorwaarde van gelijkwaardigheid is niet overeengekomen noch is een onvoorwaardelijke (i.p.v. voorwaardelijke) indexatie toegezegd. Een eerder schikkingsvoorstel en een voorstel tot mediation van bestuurder zijn door de OR afgewezen.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.007 (sector: grafische sector)
De ondernemingsraad is van mening dat het besluit van de bestuurder tot het laten vervallen van eerder gemaakte decentrale afspraken en een ploegendienstovereenkomst instemmingsplichtig was conform artikel 27 lid 1 sub b WOR.

 

powered by sitecore