Trefwoord: Nietigheid

Bemiddelingsadvies BC MI 13.001 (sector: industrie)
Aan de orde is een door de bestuurder voorgenomen wijziging van de regeling Lenen van Personeel. Hierin wordt geregeld hoe de onderneming omgaat met het uitlenen van personeel. De bestuurder heeft de wijziging aan de OR voor een reactie voorgelegd en deze heeft aangegeven er niet mee te kunnen instemmen. Omdat de OR voorts constateert dat de bestuurder zich niet meer houdt aan de geldende regeling en derhalve materieel de bestaande regeling al heeft gewijzigd, heeft hij de nietigheid van deze wijziging ingeroepen.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.031 (sector: transport, personenvervoer)
De gemeenschappelijke OR (GOR) van het bedrijf stelt dat het besluit van bestuurder om het personeel voornaambadges te laten dragen, instemmingsplichtig is in de zin van art. 27, lid 1, sub k van de WOR.

Bemiddelingsadvies BC M I 11.004 (sector: dienstverlening)
De bestuurder wil in het kader van een kostenbesparing een nieuwe leaseregeling invoeren. De OR vindt dat er sprake is van een instemmingsplichtig besluit.


 

powered by sitecore