Trefwoord: Onderdeelcommissie

Bemiddelingsadvies BC MII 13.005 (sector: dienstverlening)
Het geschil speelt tussen de OR en een van zijn onderdeelcommissies en betreft in essentie de vraag of de OR al dan niet terecht heeft besloten om het ledental van de door hem ingestelde onderdeelcommissie te verlagen van 7 naar 5.

Bemiddelingsadvies BC M II 10.011 (sector: zorg) 
Kosten scholing onderdeelcommissie.
powered by sitecore